OPIS MYSZEŃCA

( Myszyńca )

Historia Kurpi Kurpie Kurpiowska Puszcz Zielona
Prywatne Muzeum Kurpiowskie w Wachu
Frywolitki i sztuka Laury Bziukiewicz
Kurpiowska Puszcz Zielona
Forum Puszcz Zielona
Bursztyn na Kurpiach
Kurpiowska Biżuteria
Kurpiowskie ozdoby Wielkanocne
Google
kurpie.com.pl internet
Muzeum Kurpiowskie w Wachu
Kurpiowskie zdoby na Bożenarodzenie
Galeria/Foto - Kurpie Kurpiowska Puszcz Zielona

.

Webmaster: Zdzisław Bziukiewicz

tel. 0607-676356

 

Dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych  w www.kurpie.com.pl jest zabronione bez zgody właściciela. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Copyright kurpie.com.pl / Zdzisław Bziukiewicz 2007

Historia Kurpi

Kadzidło * Myszyniec * Baranowo * Lelis * Łyse * Czarnia* Zbójna * Turośl * Krasnosielc * Olszewo Borki * Nowogród* Chorzele* Kolno* Jednorożec* Rozogi

Pamiętnik Historyczny Płocki – W. Hipolit Gawarecki  1830 r.

Myszeniec nad rzeczką Rossogą; początek miasteczku temu dał Jan Kazimierz Król Polski, który na przełożenie żony swoiey, a Królowey Ludwiki Maryi Gonzagi przywileiem w Warszawie dnia 15 Lutego 1654 roku wydanym dozwolił wystawienia kaplicy w lasach do starostwa Ostrołęckiego należących, i dozór takowey zgromadzeniu XX. Jezuitom Łomżyńskim poruczył.

 

Przywiley ten rozszerzył Król Jan III w r.,1677 d. 14. Sierpnia w Gdańsku. Wystawiony przeto był w lasach kościółek z nazwiskiem Missyi Myszenieckiey dla nauczenia ludu rozrzuconego po lasach religii katolickiey, i wyprowadzenia go z dzikości w którey zostawał. Przy tem kościółku wybudowane było mieszkanie dla dwóch Xięży, oraz inne dla bakałarza, i posługuiących dziadów.

 

W czasie napadu Szwedów za Karola XII na Polskę, naiezdnik wtargnął w puszczę Myszeniecką, i w odległości ćwierci mili od kościółka, w mieyscu zwanem Most Kopański zaszła potyczka z kurpiami tej puszczy. Szwedzi przez zemstę kościółek, zrabowali i spalili.

 

Jan Kos Starosta Ostrołęcki wczasowy, widząc tę ruinę oddał Stawskiemu zasłużonemu swemu złotych 9000 na wystawienie kościoła, ten znalazłszy zasiłek takowy szczupły, udał się do handlu drzewem, i zarobek odniesiony złożył na fabrykę kościoła, który wystarczył na 

wzniesienie piękney świątyni z wszelakiemi ozdobami, nadto wymurował wieżę, a na tey zegar i dzwony umieścił, kościół zaś murem obwiódł.

 

August II Król Polski, przywileiem z daty 1719 r. nietylko zatwierdził poprzednich Monarchów przywileie Missyi Myszenieckiey udzielone, lecz prócz tego iarmarkami i targiem w każdą Niedzielę osadę udarował.

 

Poźniey tenże sam Panuiący, przywileiem z daty 1729 r. dnia 18 Lipca w Warszawie, i syn iego August III przywileiem z roku 1710 swobody dotychczasowe zaaprobowali. Przy kościele z czasem wystawili XX. Jezuici, kilkadziesiąt domów, te rzemieślnikami i innemi ludźmi swemi zaludnili.

 

W roku. 1774 po zniesieniu zakonu Jezuitów, Król Stanisław August IV. Missyą Myszeniecka w kościół parafiialny zamienił, i fundusze przez XX. Jezuitów posiadane probostwu nadał. W pobliżu kościółka czyli Missyi Myszenieckiey Starostowie Ostrołęccy założyli osadę swoią, tak zwaną Myszeniec nowy, czyli Martuny, a później przezwaną Małachowo, znać od nazwiska dwóch Starostów Ostrołęckich Małachowskich.

 

Jurydyka ta: Starościńska była parkanem i bramą przegrodzona od Myszeńca kościelnego, czyli Missyi, nazwisko swoie wzięła od Marcina czyli po rusku Martuna, smolarza Rusina, który po napadzie Szwedów osiadł w mieyscu od kościoła o stayi, 10 odległem. Ten Martun płacił Staroście czyli dworowi gaiowe, i z tey przyczyny dwór sobie onego przywłaszczył. Postawił on przy piecu smolanym budę, a dway iego synowie nie tylko sobie budy oddzielne wystawili, lecz i kawały gruntów wyrudowali, i ztąd osada Martuny czyli Myszeniec nowy powstała, do którey Starostowie iarmarki i targi przeniósłszy, osadzie tey postać miasta nadali.

 

Lustracja Starostwa Ostrołęckiego w r. 1789 odbyta, Myszeniec nowy w ten sposób opisuie:

 

,,Zaczyna się od strugi Rozoga zwaney, na którey iest staw zarosły zielskiem i krzewiną, na stawie tym iest młyn, lecz dla zarośnięcia stawu, a przeto niedostatku wody rzadko mielący i ledwie na potrzebę browaru miewa wydołac mogący. Za browarem i gruntami do niego przyłączonemi piasczystemi i bagnistemi, o stay kilka wyżey rzeczona wieś Myszeniec nowy, czyli.Martuny, na kształt w kwadrat wybudowana, w środku którey stawiaią teraz dom komorę celną. Grunta ta wieś ma piasczyste i bagnistej borów żadnych, prócz zarośli, mniey zdatnych. 

Gospodarzy w tey wsi - 23, z Rzemieślników zaś

piekarzy…………………8,

garcarzów ………………5,

drearzów ………………..2,

garbarzów ……………... 4..

Gospodarze płacą czynsz złotych ..354 gr. 20,

rzemieślnicy płacą gaiowego zł .....188.

Z browaru wyżey wzmiankowanego i karczmy w tey wsi będącey za propinacyą tudzież za mieszkalne od rzemieślników, i inne przychody za świadectwem złożonego kontraktu płaci JP. Zaleski dzierżawca złotych …4000;

Wieś ta będąc o milę tylko od granicy Pruskiey odległą, ma nadanych iarmarków trzy, za przywileiem N. Stanisława Augusta w Warszawie dnia 5. Września 1782 r. wydanym, pierwszy nazaiutrz po święcie S. Tróycy, drugi na S. Marcin, trzeci nazaiutrz po Wniebowzięciu N. Maryi Panny a targi co tydzień w każdy Poniedziałek. Wieś ta Martuny do starostwa należąca przedzielona iest parkanem od Poświętnego, które się zaczyna od kaplicy drewnianey S. Jakóba na lewey stronie będącey, w swoim okręgu zabudowane, i to  Poświętne należy do kościoła parafialnego Myszenieckiego, który był przedtym missyi XX. Jezuitów, zawiera w sobie Poświętne domów kilkadziesiąt, które posiedli różni rzemieślnicy, i mieszkańcy, także karczmę gwiezdną, w którey  propinacyą, iako i innych domach na Poświetnym należy do Proboszcza.

 

Dziś Myszeniec miasteczko rządowe, liczy

domów murowanych ………3,

z drzewa  ………………...149,

w ogóle …………………..152,

 

mieszkańców ……………1380 

między temi żydów ………312.

 

Jarmarków rocznie ośm, iako to:

- na Nowy Rok,

- na N P Gromniczną ,

- na P. Zwiastowania,

- na S. Stanisław,

- na S. Tróycę,

- na  Wniebowzięcie P. Maryi,

-  d. 29. Września i

- 11. Listopada;

- targ ieden w tygodniu,

gruntu 80 włók doń przynależy,

przychód iego wynosi rocznie* Zł. 2351. gr. 23.

Ma  znaczne garbarnie, bursztyn w okolicy miasta tego kopią, i wiele tu płótna wyrabiaią, iest tu nadto fabryka wyrobów z bursztynu.

Kurpie - informacje

Laury Bziukiewicz w TVP2 - Pytanie na śniadanie - Kolczyki frywolitkowe

Lekcje muzealne i ginące zawody w Muzeum Kurpiowskim

w Agro U Bursztyna

Warianty, opis i cennik

 

* Jak do nas dojechać

 

* Kurpie / Strona główna

 

* Zdzisław Bziukiewicz

* Bursztyn Kurpiowski

* Muzeum Kurpiowskie w Wachu

* Wach

* Warsztaty i lekcje etnograficzne

* Kurpie Puszcza Zielona

* Galerie zdjęć z Kurpi

* Aktualności

* Kontakt z nami

* Galeria wyrobów kurpiowskich

* Twórczość Laury  Bziukiewicz

* Galeria bursztynowych wyrobów

* Galeria koronek frywolitkowych, szydełkowych i pisanek

* Kalendarze imprez ludowo-kulturalnych

* Gwara kurpiowska, gadki i wiersze kurpiowskie

* Gminy Kurpiowskie Wszystko z gmin:

* Prasa o nas

* Agro U Bursztyna

* Kiermasze i jarmarki ludowe

* Pliki do pobrania

 

 

Muzeum Kurpiowskie w Wachu.

 

W tej chwili zbliżamy się już do 3 tys. eksponatów.

Otwarte  o każdej porze - tylko zadzwoń i umów się!

 

Lekcje muzealne i warsztaty w Muzeum Kurpiowskim

 

1. Kopanie bursztynu

2. Obróbka kurpiowska bursztynu

3. Kopanie bursztynu + Obróbka kurpiowska bursztynu

4. Wyrób kwiatów z bibuły

5. Karty pocztówkowe i okolicznościowe

6. Koronka frywolitka

7. Len - czesanie, międlenie i tkanie

8. Wyrób palm wielkanocnych

9. Pisanki wielkanocne.

10. Warsztaty choinkowe

11. Zielarstwo ludowe

12. Wiejskie zabawki

13. Strój kurpiowski

14. Historia Kurpi Zielonych i gwara kurpiowska

15. Pranie i maglowanie - Higiena na wsi kurpiowskiej

16. Maszyny rolnicze

17. Koronka szydełkowa

18. Gry i zabawy wiejskie

19. Wyrób biżuterii

20. Warsztaty kulinarne - kuchnia kurpiowska

 

www.muzeum.kurpie.com.pl

 

 

 

zdjęcia

 

Kopanie bursztynu - w kopalni

Bursztyniarstwo Kurpiowskie - tradycyjna obróbka

 

Więcej => Obróbka kurpiowska bursztynu

 

Więcej => Kopanie bursztynu

 

Więcej => Kopanie bursztynu + Obróbka kurpiowska bursztynu

 

Więcej => Poławianie Bursztynu

 

Więcej => Poszukiwanie bursztynu i zwiedzanie kopalni bursztynu

 

Więcej => Obróbka kurpiowska bursztynu  + Poszukiwanie bursztynu i zwiedzanie kopalni   bursztynu

 

Więcej => Zdzisław Bziukiewicz