Czym jest antropologia kultury? cz. I

Historia Kurpi Kurpie Kurpiowska Puszcz Zielona
Prywatne Muzeum Kurpiowskie w Wachu
Frywolitki i sztuka Laury Bziukiewicz
Kurpiowska Puszcz Zielona
Forum Puszcz Zielona
Bursztyn na Kurpiach
Kurpiowska Bi簑teria
Kurpiowskie ozdoby Wielkanocne
Google
kurpie.com.pl internet
Muzeum Kurpiowskie w Wachu
Kurpiowskie zdoby na Bo瞠narodzenie
Galeria/Foto - Kurpie Kurpiowska Puszcz Zielona

.

Webmaster: Zdzis豉w Bziukiewicz

tel. 0607-676356

 

Dalsze rozpowszechnianie materia堯w opublikowanych w www.kurpie.com.pl jest zabronione bez zgody w豉ciciela. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Copyright kurpie.com.pl / Zdzis豉w Bziukiewicz 2007

Historia Kurpi

Kadzid這 * Myszyniec * Baranowo * Lelis * ㄊse * Czarnia* Zb鎩na * Turol * Krasnosielc * Olszewo Borki * Nowogr鏚* Chorzele* Kolno* Jednoro瞠c* Rozogi

cz. I cz. II cz. III Patrycja Kuczy雟ka

 

Pierwszym antropologiem by ten cz這wiek w staro篡tnoci, kt鏎y dostrzeg 瞠 jego plemi r騜ni si nieco od s零iaduj鉍ego i zada sobie pytanie: dlaczego. W naszym instytutowym czasopimie Kula, w kt鏎ym tematem przewodnim by豉 w璠r闚ka, kole瘸nka napisa豉, 瞠 etnolog jest w pewnym sensie pierwotnym cz這wiekiem, kt鏎y stawiaj鉍 sobie pytanie: dlaczego budzi si z pewnego letargu, wszechogarniaj鉍ej rutyny. Zaczyna dostrzega r騜norodno otaczaj鉍ego go wiata, chce poznawa, szuka, docieka. Staje si wtedy jak dziecko, stara si zrozumie wiat, kt鏎y wydawa by si mog這 jest ju znany, lecz teraz postrzegany z innej perspektywy i pokazuj鉍y swe liczne oblicza. Temu dzia豉niu przywieca tak charakterystyczne dla dziecka i pierwotnego cz這wieka pytanie dlaczego. W豉nie w poszukiwaniu na nie odpowiedzi etnolog rozpoczyna w璠r闚k.

Mam teraz tak du穎 r騜nych chaotycznych, nie pouk豉danych myli w g這wie, 瞠 prawdopodobnie ci篹ko mi b璠zie stworzy z tego jak sp鎩n ca這.

Na pytanie, kt鏎e coraz czciej sobie zadaj Czemu studiuj etnologi?, odpowiadam: dlatego, 瞠 to magiczne studia. Wiem, 瞠 na nich si odnajduj i spe軟iam. Jednoczenie nie pr鏏uj鉍 si doszukiwa materialnych korzyci, kt鏎e mia造by z tego p造n寞 w przysz這ci, na razie tego nie robi, ale pewnie przyjdzie taki czas, kiedy to si zmieni.

Sobie samej na pytanie czemu jestem na tych studiach potrafi odpowiedzie, nie potrafi jednak racjonalnie wyt逝maczy tego innym. Szczerze m闚i鉍 za豉muje mnie ten fakt. To zadziwiaj鉍e jak ci篹ko czasem zwerbalizowa to, co si czuje. Wydaje mi si, 瞠 wychodz na kretynk, kiedy np.: kolega student in篡nierii rodowiska zadaje pytanie: czego tak konkretnie si uczycie? ja najpierw bior g喚boki oddech, poczym lekko pytaj鉍ym i poirytowanym tonem m闚i: wszystkiego. Przecie taka odpowiedz dla in篡niera jest bezsensowna (w swojej niecis這ci). Zreszt in篡nier, to tylko przyk豉d, oczywicie pytaj te ludzie, kt鏎zy zajmuj si innymi dziedzinami, czy studiuj niejako pokrewne kierunki: socjologi, histori czy stosunki mi璠zynarodowe. Wydaje mi si, 瞠 nie s w stanie zrozumie czym jest etnologia.

Gaston Bachelard m闚i: Ka盥y cz這wiek ze wszystkiego co min窸o naj豉twiej odnajduje wspomnienie rodzinnego domu z lat dzieci雟twa. Poniewa dom ten znajduje si gdzie daleko i jest na zawsze utracony, wspomnienia o tym co by這 zlewaj si z wyobra瞠niami o tym co mog這 by. W wyniku tego powstaje obraz domu, takiego o jakim marzymy Dom, to symbol bezpiecze雟twa. Z nim zwi頊ane s nasze pierwsze dowiadczenia, tam zaczyna這 si kszta速owa nasze rozumienie i odczuwanie wiata. W pe軟i zgadzam si przytoczonym zdaniem Bachelarda, dom to dla mnie zak靖ek, kt鏎ego wspomnienie nape軟ia mnie poczuciem ciep豉 i bezpiecze雟twa, a kt鏎ego pami耩 umacnia we mnie wiadomo tego, 瞠 jestem - i jako odr瑿na jednostka, i jako cz這nek jednorodnej wsp鏊noty.

W豉nie pami耩 jest t materi, niezb璠nym sk豉dnikiem, tym 篡wym wi頊aniem 章cz鉍ym spo貫czno ka盥ej ma貫j ojczyzny. Bez owego spoiwa istnienie takiej spo貫cznoci jest zwyczajnie niemo磧iwe. Pami耩 pozwala nam zachowa ma章 ojczyzn we wspomnieniu, nawet je瞠li utracimy z ni kontakt bezporedni. Tak d逝go, jak 篡jemy i gdziekolwiek jestemy, pozostaje ona cz零tk naszej to窺amoci, naszym znakiem identyfikacyjnym. Ma to szczeg鏊n warto dzi, bowiem dla wielu ludzi ich miasto, ich region, stanowi tarcz, nisz, po蕨dan os這n przeciw gwa速ownym post瘼om niweluj鉍ej wszystko globalizacji. Jako 瞠 ludziom potrzebna jest wiadomo, 瞠 mog mie na co wp造w, a tego przekonania pozbawiaj ich gigantyczne, przyt豉czaj鉍e si造 uniformizacji.

Odwo造wanie si do dowiadcze rodzinnych jest regu章 kulturow. Przywraca to sens dzia豉niom, a czasem pomaga wr璚z w dalszym istnieniu. Pami耩 lub wiadomo ma貫j ojczyzny mo瞠 wi璚 by osi wok馧 kt鏎ej buduje si model rozumienia wiata. Ryszard Kapuci雟ki m闚i: Ma貫 ojczyzny, jeli panuje w nich duch ksenofobii, nieufno i l瘯 przed wiatem, brak woli, aby podj寞 wyzwania wsp馧czesnoci - b璠 tworem s豉bym i drugorz璠nym, marginalnym, martwym zastoiskiem. Prawdziw bowiem si章 ma貫j ojczyzny, r鏚貫m jej dynamiki i bogactwa jest otwarcie na wiat, na s零iad闚, na innych, jest duch wymiany i wsp鏊noty. W kt鏎ym kierunku p鎩d ma貫 ojczyzny Europy?. Niekt鏎zy uwa瘸j, 瞠 rozmno瞠nie r騜nic, wieloetniczno, zgromadzenie odmiennoci w jednej przestrzeni sprzyja nie tyle tolerancyjnoci, a oboj皻noci i zamiast utrwala wsp鏊not, prowadzi do jej rozpadu na osobne jednostki. Ja tak nie uwa瘸m. Na takie zatomizowane spo貫cznoci, pokrelone dziesi靖kami r騜nic, czyha si豉 niszcz鉍a wsp鏊noty ma這ojczyniane - identyczno. Bo dzisiejszym ojczyznom zagra瘸 nie, jak dawniej, ideologia, nie ekspansywne pa雟two, lecz tendencje unifikacyjne w豉ciwe ca貫j kulturze. Nie przegrywaj wtedy w pojedynku z histori, a gin w milcz鉍ej, niezauwa瘸lnej i pozbawionej krwawych ofiar walce z kultur niezr騜nicowania, kultur tego samego: butik闚, kiosk闚 z kolorowymi pismami, bar闚 McDonalda, supermarket闚, jednolitych reklam, mi璠zynarodowego folkloru. Nie ma w tym 瘸dnej opresji, gwa速u, nakazu, nie ma reglamentowanej wolnoci i zakazanej to窺amoci lokalnej. Si章 niszcz鉍 okazuje si wygoda, standaryzacja, bezproblemowo. Ma貫 ojczyzny to poj璚ie, kt鏎e od niedawna bardzo cz瘰to pojawia si w otaczaj鉍ym mnie wiecie, nie tylko w podr璚znikach, ale i w j瞛yku potocznym.

W wydanej niedawno ksi嘀ce Gabora L顤inczi przeczyta豉m, 瞠 poj璚ie regionu jest przedmiotem bada wielu dziedzin nauki: geografii, historii gospodarczej, etnologii. Jednak region pojmowany jako przestrzenne rozmieszczenie i wzajemnie powi頊anie fakt闚 i zjawisk jest zagadnieniem dyskusyjnym. W pogl鉅ach wielu badaczy region to obszar, na kt鏎ym zarejestrowano okrelone zjawiska i fakty zlokalizowane nie tylko przestrzennie, ale tak瞠 w perspektywie historycznej. W tym kontekcie zarysowuje si nies造chanie wa積y problem: czy i w jakim stopniu region geograficzno-gospodarczy wytyczony na konkretnym obszarze staje si dla tego obszaru regionem kulturowym, a cilej rzecz bior鉍 regionem historyczno-kulturowym, a wi璚 zlokalizowanym czasowo i przestrzennie oraz jaki udzia w tym maj kryteria etnograficzne. Regionem, kt鏎y najsilniej zaznacza swoja odr瑿no na mapie Polski jest Kurpiowska Puszcza Zielona. Opr鏂z takiej nazwy w literaturze spotyka si terminy: Kurpiowszczyzna, Puszcza Kurpiowska, Kurpie Puszczy Zielonej. (1) W豉nie ta przestrze, to dla mnie, miejsce dzieci雟twa, zakorzenienia, bliska, prywatna ojczyzna, pami耩 najpierwsza. Nie jest to tylko poj璚ie geograficzne. Bardziej wi嘀e si z wartociami i okrelon moralnoci. Teraz ide ma造ch ojczyzn cz瘰to przeciwstawia si zagubieniu cz這wieka w wiecie, globalizacji i unifikacji. Ka盥y ma potrzeb odniesienia do sta造ch i niezmiennych punkt闚 oparcia, wartoci. Mnie tak mo磧iwo daje w豉nie identyfikacja z regonem kurpiowskim. Ossowski podkrela, 瞠 nie ka盥e miejsce zamieszkania jest bli窺z (ma章) ojczyzn. Od niedawna uwiadomi豉m sobie, 瞠 czy chc, czy nie - jest to przestrze niezmienna, (bo mo積a si urodzi tylko w jednym miejscu). Ka盥y cz這wiek ma takie i jest mu przypisane raz na zawsze. Jest niewzruszalne, poniewa mimo zawirowa na wiecie, wojen, emigracji pozostaje takie samo, do ko鎍a utrwalone w pami璚i.

W moim domu rodzinnym wszystko by這 podporz鉅kowane tradycji. Dzieci雟two opieram na wspomnieniach zwi頊anych z zespo貫m ludowym, kt鏎y prowadzi (i nadal prowadzi) m鎩 ojciec. piewa豉m i ta鎍zy豉m w nim do ok. 15 roku 篡cia. Wyst瘼owalimy w r騜nych regionach Polski. Wtedy cz瘰to nie chcia豉m tego robi, (a mo瞠 czu豉m si do tego zmuszana), m闚i豉m: nie b璠 jedzi po wiochach, cz瘰to jednak nie by造 to prowincjonalne wyst瘼y w ma造ch miejscowociach, a du瞠 festiwale na skal og鏊nopolsk, czy wyjazdy za granic. B璠鉍 w tym zespole nie by豉m konsekwentna, nie mia豉m poczucia obowi頊ku, nie by豉m wiadoma zobowi頊a zwi頊anych z przynale積oci do niego. Czasem si nad tym zastanawiam. Teraz z perspektywy czasu widz, jak to procentuje, wiele mnie nauczy造 lata z tym zespo貫m, pomijaj鉍 to, 瞠 dzi瘯i niemu zwiedzi豉m p馧 Polski, 瞠 umiem ta鎍zy i piewa, pozna豉m wielu ciekawych ludzi. Teraz b璠鉍 na etnologii bardzo 豉two jest mi zrozumie tematy dotycz鉍e folkloru, 篡cia wiejskiego, itd. Poniewa znam te wszystkie teoretyczne zagadnienia z autopsji. Empirycznie pozna豉m, czy dowiadczy豉m na w豉snej sk鏎ze ceremonii ludowych, obyczaj闚 i zwyczajow r騜norodnych region闚 Polski. Opr鏂z tego wszystkiego dzi瘯i temu, 瞠 by豉m w tym zespole wiem, czym jest obowi頊ek, nauczy豉m si ponoszenia konsekwencji.

Kiedy kolega z V roku etnologii powiedzia: Nie znam osoby, kt鏎a tak silnie uto窺amia豉by si ze swoj tradycj i korzeniami i by豉 tak dumna ze swojego pochodzenia, jak Ty. Jestem tak silnie przesi隕ni皻a kultur ludow, 瞠 chyba nie jestem do ko鎍a wiadoma tego, jak bardzo. Niebywale mi造m zaskoczeniem by這 dla mnie, kiedy uwiadomi豉m sobie, 瞠 czuje si wyj靖kowo, kiedy kto uto窺amia mnie z Kurpiami, jak np.: wita mnie m闚i鉍: Hej Kurpiana. To bardzo mi貫 uczucie.

Maria υ twierdzi: Przystosowanie do roli polega na tym, 瞠 cz這wiek buduje sw鎩 obraz na podstawie sygna堯w dawanych mu przez innych, wyobra瞠 co o nim s鉅z, jak na niego reaguj. (2) Okrela to mianem jani odzwierciedlonej. Pozytywne reakcje innych wzmacniaj moj identyfikacj z rol Kurpianki. Dla mnie zaskakuj鉍e jest to, jak silnie uto窺amiam si z Kurpiowszczyzn.

Tu przypomnia豉 mi si Festiwal Mediatravel i dyskusja dotycz鉍a ma造ch ojczyzn, w kt鏎ej czynnie uczestniczy豉m. Sk這ni豉 mnie do wielu rozmyla. Dosz豉m do wniosku, 瞠 bardzo du篡 wp造w na moje podejcie do swojego pochodzenia maj tak瞠 reakcje ludzi, tego czy chc mnie s逝cha, czy chc dowiedzie si czego wi璚ej, czy te nie. Widz, 瞠 na etnologii znajomi doceniaj we mnie to, 瞠 potrafi si tym chwali. Dziwi鉍 si czasem m闚i: jeej, jak Ty potrafisz o tym m闚i!. Ludzie, kt鏎zy mnie otaczaj niew靖pliwie kszta速uj moje zachowania i po czci te decyduj o tym, jaki mam stosunek do tej swojej przesz這ci.

Doceniam etnografi. Dzi瘯i temu, 瞠 jest nauk opisow mog (opr鏂z tego, 瞠 emocjonalnie jestem zwi頊ana z Kurpiowszczyzn) zg喚bia teoretyczna wiedz na temat mojego regionu.

Na zaj璚iach do prof. Wejlanda przygotowa造my referat o sposobach definiowania. Temat opiera si na tradycji. Ca這 podsumowa豉m konstatacj, kt鏎a brzmia豉 nast瘼uj鉍o:

Zada豉m sobie pytanie: Czym tak w豉ciwie dla mnie jest tradycja? Co oznacza dla mnie to s這wo? Pierwszym skojarzeniem z tym s這wem jest tu pewnie Was nie zaskocz s這wo Kurpie. Dla mnie to s synonimy. To taki skr鏒 mylowy: tradycja przesz這 wczeniejsze miejsce zamieszkania Kurpie. Stwierdzi豉m, 瞠 pewnie Was nie zaskocz, bo cz瘰to o nich m闚i, w豉ciwie wspominam o Kurpiach przy ka盥ej nadarzaj鉍ej si okazji, ale przyznam szczerze, 瞠 ja sama by豉m zaskoczona, kiedy uzmys這wi豉m sobie, jak ta tradycja, ta kultura ludowa jest w mnie dalece zakorzeniona. Tutaj pok這ny dla etnologii, to te studia nauczy造 mnie szacunku do tradycji i uwiadomi造 mi, jak wielk ma ona warto. Dzi瘯uj te moim rodzicom, kt鏎zy w tajniki tej naszej tradycji kurpiowskiej wprowadzili mnie ju we wczesnym dzieci雟twie (szczeg鏊nie ojciec). W豉ciwie swojego syna te (mieje si). Ja i brat bardzo wczenie znalimy treci naszej w豉snej kultury. Teraz dopiero b璠鉍 w innej czasoprzestrzeni widz, jak wielki wp造w wywar豉 na mnie ta przesz這.

Przesz這 oczywicie nie od razu staje si tradycj, to jest dla nas dosy zrozumia貫 i chyba wszyscy jestemy tego wiadomi. O tym pisa Cz. Robotyki w ksi嘀ce pt.: Nie wszystko jest oczywiste. Przesz這, by zaistnie w zbiorowej pami璚i albo w pami璚i poszczeg鏊nej jednostki musi by w章czona w sfer wartoci, w struktur wyobrani mitycznej. Zmienia si Tym samym w emocjonalne wyobra瞠nia, kt鏎e s ubarwione folklorem i wiedz potoczn.

S這wo folklor. Niedawno odkry豉m, 瞠 by這 w moim wokabularzu bardzo wczenie, ju w豉ciwie pr鏏uj si璕n寞 pami璚i wstecz - jak mai豉m cztery lata. Pami皻am dok豉dnie, bo wtedy tata nagra nas, mnie i m這dszego o p馧tora roku brata na dyktafon. Przypominam sobie, jak takim cieniutkim, sepleni鉍ym jeszcze g這sem m闚i豉m: trzy, cztery mamy rok 1991. Tata wtedy zapyta jakie znam ta鎍e kurpiowskie. Odpowiedzia豉m: A, te co ta鎍zysz w zespole folklorystycznym, to fafur, olender, stara baba, go章bek, polka, oberek. Reakcja taty: O znasz nawet go章bka? ja dumnym i coraz g這niejszym tonem m闚i豉m dalej. Chyba mam du穎 racji myl鉍, 瞠 tata tak aran穎wa t sytuacj, 瞠 ja nie wiedz鉍 jeszcze do ko鎍a czym tak naprawd s te ta鎍e (i ten ca造 folklor, kt鏎ym zajmuje si tata) mia豉m poczu si wyj靖kowo. Mia豉m poczu si dumnie, bo by豉m wiadoma tego, 瞠 s.

Czasem zastanawiam si co dla taty ma najwi瘯sz warto. Utwierdzam si w przekonaniu, 瞠 to co najbardziej ceni to przesz這, korzenie, folklor, tradycja (zobowi頊uje go do tego chyba fakt, 瞠 jest instruktorem folkloru klasy S). Tata, jak sam twierdzi, na pocz靖ku gryz si w sobie, 瞠 wybra豉m taki kierunek studi闚. Przejmuje si tym, 瞠 etnologia nie daje przysz這ci zawodowej. M闚i: Sam z dowiadczenia 篡ciowego wiem (i Ty te to wiesz) ile kosztuje to zdrowia, wyrzecze, powi璚enia siebie dla innych, ile to przysparza trudnoci w s逝瞠niu innym, a jednoczenie nie zaniedbywaniu rodziny. Wiem te, 瞠 jak raz si w to wejdzie, to ju nie ma odwrotu. Widz, 瞠 wchodzisz na z章 drog", z kt鏎ej tak jak ja, nie b璠ziesz mog豉 wyj, ale w duchu ju si nie martwi, 瞠 posz豉 na te studia. Coraz bardziej utwierdzam si w fakcie, 瞠 - cho w milczeniu ale - mnie rozumiesz.

E. Weil m闚i: Tradycja jest tym, co przychodzi bez uwiadomienia, do tego, kt鏎y 篡je w tradycji. Jest po prostu dana podkrela E. Shils Cokolwiek twierdzono by o naszej niezale積oci jestemy niewolnikami dziad闚 i pradziad闚. Spocz瘭i oni od dawna w grobie, czas przetrwa i rozwia ich szcz靖ki, lecz dzie這 ich 篡je: jako powijaki kr瘼uj鉍e r璚e, nogi nasze w niemowl璚twie, obezw豉dnia m霩g ci篹arem wiedzy niepotrzebnej, jak nauka 豉ciny czy greki. Wi zwyczaj闚 i pogl鉅闚 stosunk闚 i urz鉅ze, nawyk闚 i poci鉚闚 ogarnia nas i trzyma w pos逝sze雟twie. Si豉 tradycji polega zatem na tym, 瞠 determinuje ona ludzkie zachowania w spos鏏 pozawiadomociowy, analogicznie do sposobu dzia豉nia instynktu (3).

 

Czego nauczy豉 mnie etnologia?

 

Na pewno te studia bardzo ukszta速owa造 m鎩 ogl鉅 wiata. Nauczy豉m si s逝cha ludzi. Oczywicie zdaje sobie spraw, 瞠 w du瞠j mierze jest to te uwarunkowane wiekiem i dojrza這ci. Du穎 uwa積iej ws逝chuj si w to, co kto ma mi do powiedzenia. Staram si nie kwestionowa, tylko zadawa pytania. Robi to czasem w najmniej oczekiwanym momencie, widz jak to bardzo zaskakuje rozm闚c, no i mnie po czci te. To zadziwiaj鉍e jak bardzo ciekaw rozmow mo積a wywo豉 poddaj鉍 w w靖pliwo najoczywistsz z prawd. Du穎 wi瘯sz wag przywi頊uj do j瞛yka, do tego co chc powiedzie. To s ju takie detaliki, kt鏎e mo積a d逝go wymienia. Kiedy nie zastanawia豉m si nad sensem wielu wyraz闚. Co oznaczaj s這wa: lepszy, brzydki, g逝pi. Czym jest prawda, m鉅ro, uroda? Teraz cz瘰to zaprz靖a mi to g這w .Wszystko jest zale積e od kontekstu, jest wzgl璠ne.

Te studia s niespodziewanie inne, bardzo r騜ni si od moich pierwotnych wyobra瞠. Nie potrafi inaczej m闚i o tych studiach jak tylko w samych superlatywach. By mo瞠 w jakim stopniu jest to krzywdz鉍e dla etnologii, bo tym samym ma這 wiarogodne dla innych.

 

Jak postrzegaj nas Inni?

 

By貫m zaskoczony, jak us造sza貫m, 瞠 studiujesz etnologi, wi瘯szo ludzi, kt鏎ych znam to informatycy albo in篡nierowie. Robi jakie konkretne, przyziemne rzeczy, a etnologia...

Czy takie stwierdzenie nie daje do mylenia? Oczywicie reaguj na to miechem. To zastanawiaj鉍e jak dalece ludzie s nie uwiadomieni w tym, czym ta nauka si zajmuje.

Pomijaj鉍 na przyk豉d, 瞠 s造sza豉m ju reakcje takiego typu: To o wulkanach? Czy to o dinozaurach czy o owadach? No i co rozmieszy這 mnie najbardziej: To o motylach? Jeszcze na pierwszym roku by豉m bardzo zaskoczona i wr璚z z豉 s造sz鉍 takie teksty. Teraz mnie to chyba tylko mieszy. Ja mog powiedzie: informatyka, to takie przyziemne, konkretne i przewidywalne.

Moja wsp馧lokatorka (studentka dietetyki) po zabawie na naszej fuks闚ce powiedzia豉: Wy etnolodzy jestecie bardzo otwarci, ciekawi wiata. Zauwa篡豉m, 瞠 bardzo Wam zale篡 na tym, 瞠by pozna drugiego cz這wieka, jestecie dociekliwi. Poza tym bardzo ekstrawaganccy i oryginalni. Oryginalni dlatego chocia瘺y, 瞠 wolicie jedzi w nietypowe miejsca, a nie komercyjne. Nie przejmujecie si tym co mog myle o Was inni. Nie boicie si krytyki. G堯wkujecie nad rzeczami, nad kt鏎ymi przeci皻ny cz這wiek si nie zastanawia. Znacie bardzo du穎 ciekawostek. Staracie si zrozumie rzeczy, kt鏎ymi zwyk造 laik nie zaprz靖a sobie g這wy. Gdyby nie by這 etnologii, nie znalibymy by mo瞠 swojej przesz這ci

Dla potrzeb napisania tej pracy chodzi豉m po ul. Piotrkowskiej i pyta豉m ludzi co rozumiej przez s這wo etnologia i z czym si kojarzy.

Absolwentka prawa powiedzia豉: etnologia, to dla mnie archeologia spo貫czna.

Pewna m這da dziewczyna m闚i: Etnolog kojarzy mi si z ekologi (miesznie to zabrzmia這 na pocz靖ku), ekologicznym sposobem 篡wienia. Etnolog kojarzy mi si te z charakterystycznym sposobem ubierania si - lniane koszule, buty z rzemykami, albo tak jak Ty, d逝ga sp鏚nica i chustka (...) Jestecie chyba blisko natury. Wydaje mi si, 瞠 bardzo j szanujecie i chcecie by z ni w zgodzie. Blisko wszelkich kultur, ale te natury.

Dalej m這dy ch這pak stwierdzi: Myl, 瞠 ludzie kt鏎zy id na tak specjalno z w豉snej woli mog by pasjonatami, jest to bardzo ciekawy temat. Myl te, 瞠 ludzie tacy maj du蕨 wiedz na temat wsp馧czesnego wiata. Musz przyzna, 瞠 postawi etnologom wysok poprzeczk.

Du穎 do mylenia da豉 mi rozmowa z koleg, z kt鏎ym ta鎍z w Kujonie. Na pr鏏ie czekaj鉍 na swoj kolej rozmawialimy w豉nie o antropologach. Micha m闚i: Potrzeba takich ludzi. Wy studenci etnologii, mam wra瞠nie chcecie si odci寞 od tego aktualnego stanu rzeczywistoci, od komercji, kt鏎 jestemy przyt這czeni. Za du穎 jest lansiarzy; tych, kt鏎zy za wszelk cen chc osi鉚n寞 sukces, by najlepszym. Wielu ludzi d嘀y teraz do s豉wy, do osi鉚ni璚ia maj靖ku, do tego by by oryginalnym, jedynym w swoim rodzaju, a jednoczenie przecie zachowuje si tak jak wi瘯szo. Zgadzam si ze zdaniem kolegi. Coraz silniej zauwa瘸m taki w豉nie wycig szczur闚, etnologia to pewnego rodzaju odskocznia od takiego wiata. Moim zdaniem to w豉nie etnologowie s oryginalni i wyj靖kowi. 砰jemy w rzeczywistoci, w kt鏎ej komercja przyt豉cza nas (etnolog闚) r闚nie. Mnie zale篡 na tym, 瞠by by ponad ni, 瞠by nabra do niej dystansu, patrze na ni z zewn靖rz.

 

Czym jest antropologia kultury? cz. I

Czym jest antropologia kultury? cz. II

Czym jest antropologia kultury? cz. III

Kurpie - informacje

Laury Bziukiewicz w TVP2 - Pytanie na niadanie - Kolczyki frywolitkowe

Lekcje muzealne i gin鉍e zawody w Muzeum Kurpiowskim

w Agro U Bursztyna

Warianty, opis i cennik

 

* Jak do nas dojecha

 

* Kurpie / Strona g堯wna

 

* Zdzis豉w Bziukiewicz

* Bursztyn Kurpiowski

* Muzeum Kurpiowskie w Wachu

* Wach

* Warsztaty i lekcje etnograficzne

* Kurpie Puszcza Zielona

* Galerie zdj耩 z Kurpi

* Aktualnoci

* Kontakt z nami

* Galeria wyrob闚 kurpiowskich

* Tw鏎czo Laury  Bziukiewicz

* Galeria bursztynowych wyrob闚

* Galeria koronek frywolitkowych, szyde趾owych i pisanek

* Kalendarze imprez ludowo-kulturalnych

* Gwara kurpiowska, gadki i wiersze kurpiowskie

* Gminy Kurpiowskie Wszystko z gmin:

* Prasa o nas

* Agro U Bursztyna

* Kiermasze i jarmarki ludowe

* Pliki do pobrania

 

 

Muzeum Kurpiowskie w Wachu.

 

W tej chwili zbli瘸my si ju do 3 tys. eksponat闚.

Otwarte o ka盥ej porze - tylko zadzwo i um闚 si!

 

Lekcje muzealne i warsztaty w Muzeum Kurpiowskim

 

1. Kopanie bursztynu

2. Obr鏏ka kurpiowska bursztynu

3. Kopanie bursztynu + Obr鏏ka kurpiowska bursztynu

4. Wyr鏏 kwiat闚 z bibu造

5. Karty poczt闚kowe i okolicznociowe

6. Koronka frywolitka

7. Len - czesanie, mi璠lenie i tkanie

8. Wyr鏏 palm wielkanocnych

9. Pisanki wielkanocne.

10. Warsztaty choinkowe

11. Zielarstwo ludowe

12. Wiejskie zabawki

13. Str鎩 kurpiowski

14. Historia Kurpi Zielonych i gwara kurpiowska

15. Pranie i maglowanie - Higiena na wsi kurpiowskiej

16. Maszyny rolnicze

17. Koronka szyde趾owa

18. Gry i zabawy wiejskie

19. Wyr鏏 bi簑terii

20. Warsztaty kulinarne - kuchnia kurpiowska

 

www.muzeum.kurpie.com.pl

 

 

 

zdj璚ia

 

Kopanie bursztynu - w kopalni

Bursztyniarstwo Kurpiowskie - tradycyjna obr鏏ka

 

Wi璚ej => Obr鏏ka kurpiowska bursztynu

 

Wi璚ej => Kopanie bursztynu

 

Wi璚ej => Kopanie bursztynu + Obr鏏ka kurpiowska bursztynu

 

Wi璚ej => Po豉wianie Bursztynu

 

Wi璚ej => Poszukiwanie bursztynu i zwiedzanie kopalni bursztynu

 

Wi璚ej => Obr鏏ka kurpiowska bursztynu  + Poszukiwanie bursztynu i zwiedzanie kopalni   bursztynu

 

Wi璚ej => Zdzis豉w Bziukiewicz