Kurpie Kurpiowska Puszcz Zielona

.

Webmaster: Zdzisław Bziukiewicz

tel. 0607-676356

 

Dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych  w www.kurpie.com.pl jest zabronione bez zgody właściciela. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Copyright kurpie.com.pl / Zdzisław Bziukiewicz 2007

Galeria zdjęć Kadzidła, zdjęcia Zdzisław Bziukiewicz

 

Kadzidło to duża wieś gminna, licząca około 4 tysięcy mieszkańców, leży w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim w centralnej części Równiny Kurpiowskiej. Nazwa wsi wiąże się z bardzo rozpowszechnionym niegdyś na Kurpiach wydobywaniem z ziemi i obróbką bursztynu, którego drobne kawałki mieszane z jałowcem używane były jako kadzidło w kościołach.

 

Wieś powstała w I połowie XVIII wieku dzięki staraniom starosty ostrołęckiego Jana Małachowskiego. Był to okres walk starosty przeciwko nadużyciom jezuitów z Myszyńca. Jako przeciwwagę ich działań Małachowski ufundował w Kadzidle drewniany kościół. Drugi kościół wybudował syn Jana - Antoni Małachowski w 1783 roku. Obecnie znajduje się on we wsi Dąbrówka. W Kadzidle wznosi się neobarokowy kościół, którego budowę rozpoczęto w 1881 roku. Wyposażenie kościoła jest częściowo renesansowe (główny ołtarz z II połowy XVII wieku przeniesiony został z bazyliki kodeńskiej). Po obu stronach wejścia znajdują się dwie kropielnice z muszli morskich.

 

W 1887 roku w Kadzidle została założona staraniem Krasińskich fabryczka guzików wyrabianych z rogu, kości i masy perłowej. Dodatkowy dochód, poza rolnictwem, przynosiło także mieszkańcom Kurpiowszczyzny rozwinięte już wówczas na duży skalę rękodzielnictwo tkackie.

 

W pierwszych trzech dniach września 1939 roku toczyły się pod Kadzidłem walki z nacierajacymi wojskami niemieckimi. W okresie okupacji działały w okolicach jednostki partyzanckie AK, a od 1944 roku także zwiadowcze oddziały radzieckie. Okupant niszczył wszystko co wiązało lud miejscowy z jego rodzimą kulturą. Kurpiowskie stroje znikły prawie zupełnie, po wsiach ukrywano nawet co piękniejsze wycinanki.

 

Ważną rolę w propagowaniu regionalnej kultury, po wyzwoleniu, odegrał proboszcz parafii Kadzidło ks. Mieczysław Mieszko. Kadzidło jest, obok Myszyńca, najbardziej znanym ośrodkiem regionalnej sztuki kurpiowskiej, zachowanej w tradycjach, zdobnictwie, wycinankarstwie, strojach i innych formach twórczości ludowej. Malowniczy opis Kadzidła można znaleźć w "Głosie Ludu" z 1949 roku, w artykule napisanym z okazji zorganizowanego konkursu sztuki ludowej. "We wsi Kadzidło panuje zielony półmrok. Słońce musi tu przedzierać się przez gęsta siatkę sosnowych igieł i strzały promieni z rzadka tylko wpadają do kurpiowskich chat. Za to, gdy taki zabłąkany promyk wejdzie do wnętrza domku - ściany zaczynają grać różnymi kolorami. Bo w kurpiowskich chatach jest ślicznie. Ten leśny lud posiada wyjątkowe talenty artystyczne i kwitnie tu sztuka ozdabiania wnętrz pięknymi wycinankami i kolorowymi kwiatami. A ulice to wcale nie "wsiowe" bo wyasfaltowane i z chodnikami. Gdyż Kadzidło to wieś "wzorowa". Drewniane chaty są tu czyste i racjonalnie wybudowane, płoty nowe, proste, doskonałe rozplanowanie budynków gospodarczych"'. Kadzidło od czasów wielkiego propagatora kultury kurpiowskiej ks. Mieszki bardzo się zmieniło. Gwałtowny rozwój cywilizacji nie ominął również tej wsi. To już nie jest typowa wieś kurpiowska opisywana przez badaczy kurpiowszczyzny A. Chętnika czy ks. W. Skierkowskiego.

 

We współczesnym Kadzidle nie ma już chat kurpiowskich zdobionych wycinankami poza jednym obiektem muzealnym. Domy są murowane, przeważnie piętrowe. Największy rozwój Kadzidła przypada na lata 60-te. Wybudowano wówczas m.in. szkołę "Tysiąclatkę", Spółdzielnię Rękodzieła Ludowego Artystycznego "Kurpianka" zrzeszającą twórców ludowych i chałupników. Dalszy rozwój wsi nastąpił po reformie terenowych władz administracyjnych, kiedy to Kadzidło uzyskało status gminy. W tym czasie powstało wiele placówek handlowych, zbudowano dom handlowy GS, oświetlono ulice i wybudowano wodociąg. W 1976 roku powstało wieczorowe Technikum Rolnicze dla Pracujących, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Zaoczne Liceum Zawodowe, oddano też do użytku stadion. Rok później powołano Gminny Ośrodek Kultury. W latach 70-tych administratorem parafii Kadzidło był ks. Jan Urban, dzięki któremu młodzież przygotowała i wystawiła "Szopkę Kurpiowską" oraz "Wesele Kurpiowskie", które to zostało nagrane na video. Ksiądz założył przy kościele Kaplicę Regionalną, w której gromadzono pamiątki po przodkach. W 1979 roku w domu Stanisławy i Tadeusza Konopków w Kadzidle otwarto Izbę Kurpiowską, gdzie zobaczyć można było wnętrze kurpiowskiej chałupy oraz XIX-wieczny "spichlerz". Funkcjonowanie Izby Kurpiowskiej w Kadzidle odbiło się szerokim echem w prasie, radiu i telewizji, co zachęciło turystów do zwiedzania Kurpiowszczyzny. Znaczne zainteresowanie tym obiektem stworzyło konieczność rozbudowy "Izby" co w efekcie doprowadziło do zbudowania placówki typu skansenowskiego - Zagrody Kurpiowskiej. "Zagroda" funkcjonuje od wiosny 1991 roku. W skład tej placówki wchodzi chałupa szerokofrontowa, spichlerz, stodoła z wozownią i drwalnią. Budynki wyposażone są w eksponaty, które prezentują życie codzienne mieszkańców dawnej Puszczy.

 

W ostatnich latach Kadzidło bardzo się rozbudowało. Oddano do użytku nowy budynek Urzędu Gminy, w którym znajdują się również: filia PKO bp, Gminna Biblioteka Publiczna i centrala telefoniczna. Nowy ośrodek zdrowia oraz budynek szkoły rolniczej zbudowano na miarę XXI wieku. Rozpoczęto również budowę sieci kanalizacyjnej z oczyszczalnią ścieków. Miejscowość leży w regionie rolniczym mimo to większość ludności żyje z pracy poza rolnictwem, znajdując zatrudnienie w instytucjach administracyjnych, zakładach usługowych, przemyśle i rzemiośle.

 

Historia wsi Kadzidło

Tekst opracowany przez pracowników Urzędu Gminy w Kadzidle pod kierownictwem Pani mgr Barbary Pabich

 

 

 

 

Frywolitki i sztuka Laury Bziukiewicz
Kurpiowska Biżuteria
Kurpiowska Biesiada
Kurpiowskie ozdoby Wielkanocne
Kurpiowska Puszcz Zielona

Laura Bziukiewicz w TVP2 - Pytanie na śniadanie - Kolczyki frywolitkowe

U BURSZTYNA - Moda na Mazowsze

1. Kadzidło.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

2. Kadzidło.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kadzidło - Kurpie
Kadzidło - Kurpie

3. Kadzidło.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

4. Kadzidło.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kadzidło - Kurpie
Kadzidło - Kurpie

5. Kadzidło.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

6. Kadzidło.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kadzidło - Kurpie
Kadzidło - Kurpie

7. Kadzidło. Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

8. Kadzidło. Urząd Gminy.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kadzidło - Kurpie
Kadzidło - Kurpie

9. Kadzidło.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

10. Kadzidło. Stadion .

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kadzidło - Kurpie
Kadzidło - Kurpie

11. Kadzidło.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kadzidło - Kurpie

13. Kadzidło.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kadzidło - Kurpie

16. Kadzidło.

Grób nieznanego żołnierza.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kadzidło - Kurpie

19. Kadzidło.

Cmentarz parafialny.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kadzidło - Kurpie

22. Kadzidło.

Zagroda Kurpiowska.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kadzidło - Kurpie

25. Kadzidło.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kadzidło - Kurpie

28. Kadzidło. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, obecnie Centrum Kultury Kurpiowskiej.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kurpie - Kadzidło

31. Kadzidło. Gimnazjum i Szkoła Podstawowa

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kurpie - Kadzidło

33. Kadzidło.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kurpie - Kadzidło

12. Kadzidło.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kadzidło - Kurpie

15. Kadzidło.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kadzidło - Kurpie

18. Kadzidło. Cmentarz parafialny.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kadzidło - Kurpie

21. Kadzidło.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kadzidło - Kurpie

24. Kadzidło. Pomnik Szwedzki.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kadzidło - Kurpie

27. Kadzidło.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kurpie - Kadzidło

30. Kadzidło. Spółdzielnia

Rękodzieła Artystycznego

„Kurpianka - Cepelia”.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kurpie - Kadzidło

14. Kadzidło.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kadzidło - Kurpie

17. Kadzidło.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kadzidło - Kurpie

20. Kadzidło.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kadzidło - Kurpie

23. Kadzidło. Pomnik Szwedzki.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kadzidło - Kurpie
Kurpie - Kadzidło

26. Kadzidło.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

29. Kadzidło.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kurpie - Kadzidło

32. Kadzidło.

Zdjęcie: Zdzisław Bziukiewicz

Kurpie - Kadzidło

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Facebook - sklepik EtnoKurpie

Cennik

Biblioteka kurpiowska

Regulaminy

Foto - Muzeum

Aktualności - blog

Facebook - Muzeum Kurpiowskie w Wachu

U szewca i rymarz

W domu

W zagrodzie

U stolarza i cieśli

U kowala

Kontakt z nami

Jak do nas dojechać

W stajni i powozowni

Tkactwo

Strój

Rzemiosło

U bartnika

kurpie.com.pl/

strona główna

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Jak do nas dojechać

Kontakt z nami

Kurpie - Puszcza Zielona

Zdzisław Bziukiewicz

Galeria Foto z Kurpi

Wyroby ludowe z Kurpi

Bursztynowe wyroby z Kurpi

Laura Bziukiewicz

Historia i etnografia Kurpi

Folklor Kurpiowski

Gwara Kurpiowska

Bursztyn Kurpiowski

Skanseny i muzea

Wielkanocne Etno-Kurpie

Etno-Kurpie na choinkę

Prasa, TV, filmy o nas

www.frywolitka.pl